O výuce

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Charakteristika třídních programů

I.Třída (děti 3 - 5 leté )

Výchovně vzdělávací práce:


Program je zaměřen na adaptaci v novém prostředí a vytváření nových sociálních rolí ve skupině. Prioritou je vytvoření příjemné, vstřícné a klidné atmosféry, v níž si děti zvykají na nové prostředí. Výchovné působení je zaměřeno na vypěstování základních hygienických návyků a na intenzivní péči o dětskou řeč.
Veškeré aktivity vzcházejí z přirozené potřeby dětí - hrát si. Program respektuje individualitu dítěte a přirozené dětské potřeby.

Personální zajištění :
Dubská Dana SPgŠ
Kristýna Hamplová

II:Třída (děti 5 - 7 leté )

Výchovně vzdělávací práce :
Výchovné působení je zaměřeno na bezproblémový vstup dětí do první třídy základní školy. Ve třídě je zvýšešná individuální péče o dítě. Všemi aktivitami prolíná jako dominující : prožitkové učení a hrové aktivity s důrazem na rozvíjení fantazie, tvořivosti, estetického cítění a vztahu k přírodě a lidem. Do programu je začleněna výtvarná a pracovní činnost, která je vhodným doplňkem pro rozvoj motoriky.

Personální zajištění :
Kovářová Hana SPgŠ
Martina Štosová


DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY:

Projekt: Seznámení s angličtinou - hravou formou seznámit děti s anglickým jazykem, jednou týdně vede proškolená paní učitelka.

Projekt: Logopedická cvičení -jednou týdně s předškoláky, vede proškoléná paní učitelka.

Projekt: Chvilky s počítačem - příležitostně se staršími dětmi, vede proškoléná paní učitelka.

Projekt: Plavecký výcvik - tříměsíční plavecký výcvik se staršími dětmi - vede paní učitelka plavání.

Projekt: Lyžařský výcvik - 5x dvouhodinový výcvik v lyžařském areálu Peklák se st.dětmi


PŘÍLEŽITOSTNÉ PROGRAMY:

- netradiční výtvarné techniky - malování na hedvábí, na skleněné kalíšky, na kachle

- divadelní představení Divadýlka z pytlíčku z Hradce Králové

- představení dramatického kroužku v KC v České Třebové
- kouzelník

Školní vzdělávací plán MŠ Rybník

Školní vzdělávací plán pro naši mateřskou školu vychází z hlavních principů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z pozorování či prožitých zážitků v krásné přírodě v okolí naší mateřské školy.

Naše MŠ je vesnická a je postavena v údolí u řeky Třebovky. Z oken MŠ vidíme krásně upravené zahrádky i zahrady. Nejvíce se nám líbí velká stráň přímo nad školkou, na které roste několik stromů listnatyých i jehličnatých. Tuto stáň obdivujeme v každém ročním období - na jaře a v létě voňavou a kvetoucí, na podzim barevnou a v zimě zasněženou s ojíněnými stromy. Často tu s dětmi pozorujeme pasoucí se srnky, kocoura lovící myš, skákající veverku či sedícího dravého ptáka.

Během roku s dětmi chodíme do blízkého lesa, do chatové oblasti Srnov nebo projdeme částí naučné stezky : Údolím Srnovského potoka.
Děti tak seznamujeme s místem a prostředím, ve kterém žijí a vytváříme u nich pozitivní vztah k přírodě a okolnímu světu. Zákládáme u dětí povědomí o vlivu člověka na životní prostředí a vytváříme tak základy pro odpovědný postoj dítěte ( člověka ) k životnímu prostředí. Snažíme se, aby děti pochopily, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Rozvíjíme v dětech schopnost přispůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám, vytváříme podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Vychováváme v dětech úctu k životu ve všech jeho formách.

Vysvětlujeme dětem, že vše kolem se vyvíjí, mění, pohybuje a že je třeba s těmito změnami v životě počítat a přispůsobovat se bežně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole.

Sledujeme události v obci a účastníme se s dětmi akcí, které jsou pro nás zajímavé.

Základní škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 20.10.2020
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce