Informace pro rodiče

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Informace

Co potřebují děti ve školce (to vše podepsané!):

- do třídy budou mít děti vhodné lehké oblečení ( pracovní ), uzavřené bačkory
- oblečení na pobyt venku : tepláky, mikinu, tričko, kraťasy, obuv dle počasí
- v zimním období dávejte prosím dětem palcové rukavice, děkujeme
- pyžamo na spaní

Dovážení:
- všechny děti, které dojíždějí autobusem, budou mít na zádech batůžek a na krku peněženku
- každé ráno jezdí s dětmi paní učitelky ze zastávky Sídlišťe Lhotka v 6:22 h.a zpáteční cestu s dětmi také absolvují paní učitelky autobusem v 16.10 h.ze zastávky Rybník MŠ až na Sídliště Lhotka

Placení školného:
- děti, které chodí denně : 300,- Kč ( měsíčně )
- děti, které nepřijdou do školky ani jednou v měsíci : 150,- Kč ( měsíčně )
- úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne kalendářního měsíce

Stravné:
- platí se vždy na měsíc dopředu
- odhlašování obědů: Nepřítomnost strávníka odhlaste den předem do 13.00 hod.
Pouze v akutním případě do 6:30 hod. v daný den ráno, vyjma pondělí nebo dne po státním svátku, kdy se odhláška přijímá do 6:30 h. na č.t.: 465 533 394 nebo písemně na e-mail : jidelna@zsrybnik.cz (zde uvádějte celé jméno dítěte, kam dochází – MŠ, ZŠ - a přesný datum na který chcete dítě odhlásit). Pozdější odhlášení obědů nebude akceptováno!!!

- stravné na jeden den v MŠ je 38,- Kč ( svačinka, oběd, svačinka )

Režim dne

Režim dne : malé oddělení (Berušky)

6.15 - 8.20 scházení dětí ve třídách, volné hry, individuální práce, pohybové aktivity, výtvarné činnosti, námětové hry,
8.20 - 9.05 ranní cvičení,pohybové hry,hygiena, svačina
9.05 - 9.30 didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně
9.30 - 11.15 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.15 - 11.45 oběd
11.45 - 12.00 rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek 12.00 - 12.30 čtení z dětských knížek 12.30 - 14.15 odpočinek, klidné činnosti
14.15 - 15.30 zájmové činnosti, svačinka
15.30 - 16.15 rozcházení dětí
Režim dne : velké oddělení (Sluníčka)

6.15 - 8.30 scházení dětí ve třídách, volné hry, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity výtvarné činnosti, námětové hry
8.30 - 9.15 ranní cvičení, pohybové hry, hygiena, svačina
9.15 - 9.45 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně
9.45 - 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 - 12.00 oběd
12.00 - 12.30 čištění zubů, rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek
12.30 - 13.00 čtení z dětských knížek
13.00 - 14.30 odpočinek, klidné činnosti(pexeso, puzzle, prohlížení knih, omalovánky, kreslení)
14.30 - 15.30 zájmové činnosti,svačina
15.30 - 16.15 rozcházení dětí


Tento režim lze přizpůsobit potřebám dětí, nechat je dohrát si. Děti se mohou kdykoliv napít připraveného čaje nebo zajít na WC. Děti docházejí do MŠ do 8.30 hod. a potom se budova zamyká. Po té se do budovy lze dostat po zazvonění. V poledne je školka otevřena od 12.00 hod. do 13.00 hod., odpoledne se otevírá budova ve 14.45 hod.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 20.10.2020
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce