fotky fotky

Novinky

V pondělí 21.10. od 8:00 do 15:00 bude na křižovatce u Korada uzavřený pruh do Rybníka !!! (vloženo 17.10.2019)

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Odhlašování obědů pouze na e-mailu jidelna@zsrybnik.cz nebo telefon jídelna 465 533 394 !!!!! (vloženo 16.10.2019)

Pokud bude odhláška provedena na jiný e-mail nebo na jiné telefonní číslo opravdu nejsme schopni zajistit odhlášení obědů. Děkujeme za pochopení.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Zpracování osobních údajů (vloženo 11.10.2019)

Dokument č.j.ZŠ/RY/150/2019

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Návštěva Městského muzea v České Třebové (vloženo 11.10.2019)

V úterý 15. 10. 2019 pojedeme s dětmi z velkého oddělení na právě probíhající výstavu 
Od košilky k rubáši, která pojednává o nejzásadnějších etapách lidské existence,  do Muzea v České Třebové.
Pojedeme MHD v 9.06 hod. od MŠ a 
zpět   ve 12.32 hod.  
Dejte prosím dětem 20,-Kč, batůžek s pitím a malým občerstvením. Svačinu a oběd budou mít děti ve školce.
Pokud si budete vyzvedávat své dítě po obědě, přijďte ve 13.00 hod.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Uzavření mateřské školy 23.12.2019-3.1.2020 (vloženo 11.10.2019)

Dokument k uzavření MŠ 23.12.2019-3.1.2020

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Shrnutí informační schůzky pro rodiče z MŠ v Rybníku ze dne 24.9. 2019 (vloženo 3.10.2019)

Shrnutí informační schůzky pro rodiče.
Byla představena nová paní ředitelka ZŠ a MŠ Rybník Mgr.Hana Hůlková.
Rodiče byli seznámeni se Školním řádem, Školním vzdělávacím programem a Třídním vzdělávacím programem-
možnost k nahlédnutí v MŠ.
Byl probrán plán činností na tento školní rok a rodiče byli seznámeni s jinými interními záležitostmi.
Nové e-mailové adresy do MŠ: skolka@zsrybnik.cz
-do jídelny : jidelna@zsrybnik.cz
Proběhlo seznámení a podepsání souhlasu rodičů předškolních dětí s podporou logopedie a angličtiny.
Rodiče dětí z malého oddělení byli požádáni o maximální spolupráci s MŠ, abychom mohli zajistit nenásilnou  a motivující  adaptaci dětí na přestup z domácího prostředí do kolektivu -dobrý zdravotní stav dětí a správné,pohodlné a podepsané oblečení. 
 
Bylo upozorněno na zvýšení školného-tzv.úplata za předškolní vzdělávání,která se od října zasílá na účet.


Úplata za předškolní vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rybník stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání 1.9. 2019 do 31. 8. 2020.

Podle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou stanovena následující pravidla:

1.  Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně 
     (vyhl. č. 14, §6 odst. 2).
2.  Děti, které plní povinné předškolní vzdělávání mají   
     předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2).
3.  Při dlouhodobé absenci (celý kalendářní měsíc) činí úplata za předškolní vzdělávání 150,- Kč měsíčně
     (vyhl. č. 14, §6 odst. 2).
3.  Úplata je splatná do 15. dne v měsíci. 
Platba se provádí bankovním převodem na číslo účtu: 

Č. 123-365210297/0100

Uvádějte prosím jméno dítěte!


ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Informační schůzka (vloženo 19.9.2019)

V úterý 24. 9. 2019 v 15. 15 hod. se v mateřské škole uskuteční INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE.Schůzka proběhne ve velkém oddělení pro rodiče mladších i starších dětí.
TENTO DEN DĚTI DOMŮ AUTOBUSEM NEVEZEME!!!

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Upozornění (vloženo 13.9.2019)

V pondělí 16. 9. 2019 a v úterý 24.9.2019 se děti odpoledne z MŠ ani ze ZŠ neodváží z důvodu školení pedagogů a třídních schůzek.
Děkujeme za pochopení.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Rytmická show (vloženo 11.9.2019)

Fotky z dnešní společné akce, pro děti MŠ a ZŠ, naleznete ve fotogalerii.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Exkurze (vloženo 19.6.2019)

V úterý 25.6.2019 pojedeme s dětmi z velkého oddělení na exkurzi do ZŠ Rovina v České Třebové. Pojedeme MHD v 9.06 hod. od MŠ a zpět ve 12.17 hod. od Primony.
Dejte prosím dětem 5,-Kč na autobus, batůžek s pitím a malým občerstvením. Svačinu a oběd budou mít děti ve školce.
Pokud si budete vyzvedávat své dítě po obědě, přijďte ve 13.00 hod.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Muzikoterapie (vloženo 17.6.2019)

Ve čtvrtek 20.6.2019 v 8.45 hod. přijede do školky paní Hradecká s muzikoterapií pro děti.
Vybíráme 70,- Kč

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Výlet (vloženo 3.6.2019)

Ve čtvrtek 6.6.2019 dopoledne půjdeme s dětmi na pěší výlet. Dejte prosím dětem batůžek s pitím a drobnou sladkostí.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Divadélko (vloženo 22.5.2019)

Ve čtvrtek 30.5.2019 v 10.30 hod. přijede do školky divadélko s pohádkou: 
RYTÍŘI A PRINCEZNY
Vybíráme 50,-Kč

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Zápis - výsledky (vloženo 17.5.2019)

Seznam dětí přijatých do MŠ Rybník na školní rok 2019 -20:

  MŠ/RY/01/2019
  MŠ/RY/02/2019
  MŠ/RY/03/2019
  MŠ/RY/04/2019
  MŠ/RY/05/2019
  MŠ/RY/06/2019
  MŠ/RY/08/2019
  MŠ/RY/09/2019
  MŠ/RY/11/2019
  MŠ/RY/12/2019
  MŠ/RY/15/2019
  MŠ/RY/16/2019
  MŠ/RY/17/2019
  MŠ/RY/18/2019
  MŠ/RY/19/2019
  MŠ/RY/20/2019
  MŠ/RY/21/2019

Seznam dětí nepřijatých:
  MŠ/RY/07/2019
  MŠ/RY/13/2019

Registrační číslo MŠ/RY/10/2019 je v řízení
informace na telefonním čísle MŠ

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Vydávání rozhodnutí (vloženo 17.5.2019)

Vydávání rozhodnutí o přijetí(nepřijetí) dítěte 
do MŠ v Rybníku je v úterý 21.5.2019 od 9.00 do 15.00 hod.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Sportovní hry v České Třebové (vloženo 14.5.2019)

Ve čtvrtek 23.5.2019 dopoledne pojedeme s dětmi z velkého oddělení do České Třebové do tělocvičny na nádražní školu na SPORTOVNÍ HRY.
Pojedeme zvláštním autobusem, sraz dětí v MŠ nejpozději v 8.15 hod.Dejte dětem batůžek, boty do tělocvičny a pití. Svačina je zajištěna.
Závodit bude 5 děvčat a 5 kluků, kteří byli vybráni podle výsledků ze školního kola. Ostatní děti budou fandit.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Tvořivé odpoledne (vloženo 2.5.2019)

V úterý 7.5.2019 se uskuteční v naší školce TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S MAMINKAMI. Děti společně s maminkami nebo babičkami vyrobí dárek(obrázek s kytičkou).
Průběžný začátek: 14.45 - 15.30 hod.ve třídě velkých dětí.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Výtvarná dílna (vloženo 2.5.2019)

Ve čtvrtek 9.5.2019 dopoledne přijede do školky instruktorka výtvarných prací. S dětmi bude vyrábět dřevěný přívěšek.
Cena: 65,- Kč
Nabídka platí pro děti z velkého oddělení.
Účast dětí není povinná.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Přípravná třída (vloženo 14.4.2019)

Přípravná třída

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

KERAMIKA - úprava termínů. (vloženo 22.3.2019)

Kroužek keramiky má pro příští 2 týdny upravené termíny schůzek:
středa 27.3. od 14,15 h (náhrada za nemoc)
pondělí 1.4. od 15 h  (místo středy 3.4.=zápis)
středa 10.4. od 14,15 h  (náhrada za nemoc).

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Archiv novinek

Základní škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 19.10.2019
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Kalendář akcí

Žádné akce k zobrazení.

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce